Ansvarsbegrensning

Denne hjemmesiden er publisert av Nordic International Support Foundation (NIS) og kan bare brukes for informasjonsformål.

NIS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette. NIS påtar seg heller ikke noe ansvar for at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.